$_ENV

 

PHP -> Preddefinované premenné PHP -> $_ENV


Poznámka: Predstavené v 4.1.0. V skorších verziách používajte $HTTP_ENV_VARS.

Tieto premenné su importované do globálnej oblasti mien PHP z prostredia, pod ktorým beží PHP parser. Mnoho je poskytovaných shellom, pod ktorým beží PHP a na rôznych systémoch zaiste bežia rôzne druhy shellov, definitívy zoznam nie je možný. Prosím, pozrite si dokumentáciu k vášmu shellu o zozname definovaných enviromentálnych premenných.

Iné enviromentálne premenné zahŕňajú premenné CGI, ktoré sú tam umiestnené bez ohľadu na to, či PHP beží ako server modul alebo CGI procesor.

Toto je 'superglobálna', alebo automatická globálna, premenná. To jednoducho znamená, že je dostupná vo všetkých oblastiach po celom skripte. Nemusíte použiť globálu $_ENV;, aby ste ju sprístupnili vo funkciách a metódach, ako to robíte s $HTTP_ENV_VARS.

$HTTP_ENV_VARS obsahuje rovnaké počiatočné informácie, ale nie autoglobálna. (Všimnite si, že $HTTP_ENV_VARS a $_ENV sú rôzne premenné, a tak ich aj PHP spracováva)

Ak je nastavená direktíva register_globals, potom sa tieto premenné tiež sprístupnia v globálnej oblasti skriptu; t.j., oddelí polia $_ENV a $HTTP_ENV_VARS. Súvisiace informácie s pozrite v kapitole bezpečnosti pod titulkom Používanie globálov registra. Tieto individuálne globály nie sú autoglobály.

Pozri aj


Preddefinované premenné PHPvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294