$_FILES

 

PHP -> Preddefinované premenné PHP -> $_FILES


Poznámka: Predstavené v 4.1.0. V skorších verziách používajte $HTTP_POST_FILES.

Asociatívne pole prvkov uploadovaných aktuálnemu skriptu cez metódu HTTP POST. Automaticky globálna v akejkoľvek oblasti.

toto je 'superglobálna', alebo automaticky globálna, premenná. To jednoducho znamená, žee je dostupná vo všetkých oblastiach po celom skripte. Nemusíte použiť globálu $_FILES;, aby ste ju sprístupnili vo funkciách a metódach, ako to robíte s $HTTP_POST_FILES.

$HTTP_POST_FILES obsahuje rovnaké informácie, ale nie je autoglobálna. (Uvedomte si, že $HTTP_POST_FILES a $_FILES sú odlišné premenné a že PHP sa tak aj k nim chová)

Ak je nastavené direktíva register_globals, potom sa tieto premenné tiež sprístupnia v globálnej obasti skriptu; t.j., oddelí polia $_FILES a $HTTP_POST_FILES. Súvisiace informácie si pozrite v kapitole bezpečnosti pod titulkom Používanie globálov registra. Tieto individuálne globály nie sú autoglobály.

Pozri aj


Preddefinované premenné PHPvytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294