$_GET

 

PHP -> Preddefinované premenné PHP -> $_GET


Poznámka: Predstavené v 4.1.0. V skorších verziách používajte $HTTP_GET_VARS.

Asociatívne pole premenných predaných aktuálnemu skriptu cez metódu HTTP GET. Automaticky globálna v akejkoľvek oblasti.

Toto je 'superglobálna', alebo automaticky globálna, premenná. To jednoducho znamená, že je dostupná vo všetkých oblastiach po celom skripte. Nemusíte použiť globálu $_GET;, aby ste ju sprístupnili vo funkciách a metódach, ako to robíte s $HTTP_GET_VARS.

$HTTP_GET_VARS obsahuje rovnaké počiatočné informácie, ale nie je autoglobálna. (Všimnite si, že $HTTP_GET_VARS a $_GET sú rôzne premenné, a tak ich aj PHP spracováva)

Ak je nastavená direktíva register_globals, potom sa tieto premenné tiež sprístupnia v globálnej oblasti skriptu; t.j., oddelí polia $_GET a $HTTP_GET_VARS. Súvisiace informácie si pozrite v kapitole bezpečnosti pod titulkom Používanie globálov registra. Tieto individuálne globály nie sú autoglobály.

Pozri aj


Preddefinované premenné PHPvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294