$_POST

 

PHP -> Preddefinované premenné PHP -> $_POST


Poznámka: Predstavené v 4.1.0. V skorších verziách používajte $HTTP_POST_VARS.

Asociatívne pole premenných predaných aktuálnemu skriptu cez metódu HTTP POST. Automaticky globálna v akejkoľvek oblasti.

Toto je 'superglobála', alebo automaticky globálna, premenná. To jednoducho znamená, že je dostupná vo všetkých oblastich po celom skripte. Nemusíte použiť globálu $_POST;, aby ste ju sprístupnili vo funkciách a metódach, ako to robíte s $HTTP_POST_VARS.

$HTTP_POST_VARS obsahuje rovnaké počiatočné informácie, ale nie je autoglobálna. (Všimnite si, že $HTTP_POST_VARS a $_POST sú rôzne premenné, a tak ich aj PHP spracováva)

ak je nastavená direktíva register_globals, potom sa tieto premenné tiež spístupnia v globálnej oblsti skriptu; t.j., oddelí polia $_POST a $HTTP_POST_VARS. Súvisiace informácie si pozrite v kapitole bezpečnosti pod titulkom Používanie globálov registra. Tieto individuálne globály nie sú autoglobály.

Pozri aj


Preddefinované premenné PHPvytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294