$_REQUEST

 

PHP -> Preddefinované premenné PHP -> $_REQUEST


Poznámka: Predstavené v 4.1.0. V skorších verziách nie je žiadne ekvivalentné pole.

Poznámka: V PHP 4.3.0, $_FILES bola tiež zahrnutá do $_REQUEST.

Asociatívne pole pozostávajúce z obsahu $_GET, $_POST$_COOKIE.

Toto je 'superglobálna', alebo automaticky globálna, premenná. To jednoducho znamená, že je dostupná vo všetkých oblastiach po celom skripte. Nemusíte použiť globálu $_REQUEST;, aby ste ju sprístupnili vo funkciách a metódach.

Ak je nastavená direktíva register_globals, potom sa tieto premenné tiež sprístupnia v globálnej oblasti skriptu; t.j., oddelí pole $_REQUEST. Súvisiace informácie si pozrite v kapitole bezpečnosti pod titulkom Používanie globálov registra . Tieto individuálne globály nie sú autoglobály.

Pozri aj


Preddefinované premenné PHPvytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294