$_SESSION

 

PHP -> Preddefinované premenné PHP -> $_SESSION


Poznámka: Predstavené v 4.1.0. V skorších verziách používajte $HTTP_SESSION_VARS.

Asociatívne pole obsahujúce premenné dostupné aktuálnemu skriptu. Pozrite si dokumentáciu Relačné funkcie pre informácie, ako sa používa.

Toto je 'superglobálna', alebo automaticky globálna, premenná. To jednoducho znamená, že je dostupná vo všetkých oblastiach po celom skripte. Nemusíte použiť globálu $_SESSION;, aby ste ju sprístupnili vo funkciách a metódach, ako to robíte s $HTTP_SESSION_VARS.

$HTTP_SESSION_VARS obsahuje rovnaké informácie, ale nie je autoglobálna. (Uvedomte si, že $HTTP_SESSION_VARS a $_SESSION sú odlišné premenné a že sa PHP aj tak k nim chová)

Ak je nastavená direktíva register_globals, potom sa tieto premenné tiež sprístupnia v globálnej oblasti skriptu; t.j., oddelí polia $_SESSION a $HTTP_SESSION_VARS. Súvisiace informácie si pozrite v kapitole bezpečnosti pod titulkom Používanie globálov registra. Tieto individuálne globály nie sú autoglobály.

Pozri aj


Preddefinované premenné PHP, session funkcievytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294