COL

 

Syntax


<COL span=počet width="šířka" align=[left | center | right | justify | char] char="znak" charoff="offset_znaku" valign=[top | middle | bottom | baseline]>


Popis


Príkaz jazyka HTML
Nepárová značka definuje hodnoty atributů pro jeden nebo více sloupců tabulky. Tento tag lze použít pouze uvnitř tabulky nebo s tagem <colgroup>.

 • span – určuje počet sloupců, pro které budou platit shodné charakteristiky; implicitní hodnota je 1; span=0 implikuje pro všechny sloupce od tohoto do posledního včetně
 • width – určuje šířku v pixelech; může být specifikována v jiné jednotce připojením standardizované zkratky jednotky; hodnota může být absolutní nebo relativní; relativní šířka se určuje vzhledem k celkové šířce tabulky příponou: "%" procentuálně nebo "*" pro šířku danou rozdělením zbývající šířky v poměru čísla stojícího před znakem *
 • align – určuje způsob horizontálního zarovnávání obsahu buněk pro celý sloupec
  • left – zarovnávání vlevo (implicitní)
  • right – zarovnávání vpravo
  • center – centrování na střed
  • justify – zarovnávání obou okrajů (pokud je to možné)
  • char – zarovnání na znak (typicky desetinná čárka)
 • char – znak, na který se vztahuje zarovnání vyžádané atributem align=char (implicitně desetinná čárka podle národního nastavení)
 • charoff – specifikuje v pixelech offset pro první výskyt znaku char na každém řádku; implicitní hodnota je 50%
 • valign – definuje implicitní způsob vertikálního zarovnání obsahu buňek pro tento řádek
  • top – zarovnání k hornímu okraji buňky
  • middle – zarovnání doprostřed buňky (standardní hodnota)
  • bottom – zarovnání k dolnímu okraji buňky
  • baseline – totéž jako bottom (rozšíření Netscape)


Príklady


<table>
  <colgroup span="2">
    <col width="25%">
    <col width="50%">
  </colgroup>
  <tr>
    <td>Pole 1.</td>
    <td>Pole 2.</td>
    <td>Pole 3.</td>
    <td>Pole 4.</td>
  </tr>
</table>


<table>
  <col style="text-align: right; width=200">
  <col span="2" style="text-align: center; width=200">
  <tr>
    <td>vpravo zarovnaný sloupec</td>
    <td>Vycentrovaný sloupec</td>
    <td>Další vycentrovaný sloupec (vdaka atributu span="2").</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>15</td>
    <td>20</td>
    <td>7</td>
  </tr>
</table>


Pozri aj


colgroup, tablevytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294