Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157
SQL - DateDiff

DateDiff

 

]príkaz podporovaný databázami: MySQL, OpenLink Virtuoso, MSSQL 

]

SQL -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s dátumom a časom -> DateDiff

Syntax


DateDiff(interval, datum1, datum2 [, první_den_v_týdnu] [, první_týden_v_roce] )

Popis


Príkaz jazyka SQL

Parameter
Popis
interval
Povinný argument. Řetězcový výraz představující časový interval sloužící k výpočtu rozdílu mezi daty určenými argumenty datum1 a datum2.
datum1, datum2
Povinné argumenty. Hodnoty typu Variant (Date). Dvě data, která chcete použít při výpočtu.
první_den_v_týdnu
Nepovinný argument. Konstanta, která určuje první den týdne. Pokud není zadána, předpokládá se, že je to neděle.
první_týden_v_roce
Nepovinný argument. Konstanta určující první týden v roce. Pokud není zadána, předpokládá se, že je to týden, do kterého spadá datum 1. ledna.PríkladV tabuľke Pohladavky sa nachádza stĺpec Datum. Ak chceme zistiť, koľko dní uplynulo od tohoto dátumu do dnes, urobíme takýto select:
SELECT DateDiff('d', Datum, SYSDATE) as PocetDni FROM Pohladavky;vytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294