each

 

PHP -> Funkcie -> Array funkcie -> each

Syntax


array each ( array pole )

Popis


Príkaz jazyka PHP
Vrátiť akuálny kľúč a pár hodnôt z poľa a posunúť kurzor poľa

Vracia aktuálny kľúč a pár hodnôt z poľa pole a posúva kurzor poľa. Tento pár sa vracia v štvor-prvkovom poli s kľúčami 0, 1, key a value. Prvky 0 a key obsahujú kľúčový názov prvku poľa a 1 a value obsahujú dáta.

Ak vnútorný ukazovateľ pre pole ukazuje na koniec obsahu poľa, each() vracia FALSE.

Príklad č. 1


<?php
$foo = array("bob", "fred", "jussi", "jouni", "egon", "marliese");
$bar = each($foo);
print_r($bar);
/*$bar teraz obsahuje následujúce páry kľúčov/hodnôt:
Array
(
    [1] => bob
    [value] => bob
    [0] => 0
    [key] => 0
)
*/

?>


Príklad č. 2


$ovocie = array('a' => 'jablko', 'b' => 'banan', 'c' => 'brusnica');
reset($ovocie);
while (list($key, $val) = each($ovocie)) {
   echo "$key => $val<br />\n";
}
/*Vypise
a => jablko
b => banan
c => brusnica
*/

?>


Pozri aj


key, list, current, reset, next, prevforeachvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294