eregi

 

PHP -> Funkcie -> Regulárne výrazy -> eregi

Syntax


int eregi ( string pattern, string string [, array &regs] )

Popis


Príkaz jazyka PHP
Case insensitive regular expression match.
This function is identical to ereg() except that this ignores case distinction when matching alphabetic characters.

Príklad


<?php
$string = 'XYZ';
if (eregi('z', $string)) {
    echo "'$string' contains a 'z' or 'Z'!";
}
?>


Pozri aj


ereg, ereg_replace, eregi_replace, stripos, a stristr



vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294