exec

 

PHP -> Funkcie -> Spúšťacie funkcie PHP -> exec

Syntax


string exec ( string command [, string array [, int return_var] ] )

Popis


Príkaz jazyka PHP spustí externý program.

exec() provádí předaný command, nicméně nic netiskne. Pouze vrací poslední řádek výstupu daného příkazu. Pokud potřebujete provést příkaz a nechat všechna data z tohoto příkazu předat rovnou bez jakéhokoli zásahu, použijte funkci PassThru.

Pokud je přítomen argument array, předané pole se naplní všemi řádky výstupu daného příkazu. Pozn.: Pokud toto pole už obsahuje nějaké prvky, exec() připojí tento výstup na konec tohoto pole. Pokud nechcete, aby tato funkce připojovala prvky na konec daného pole, zavolejte na toto pole unset předtím, než ho předáte funkci exec().

Pokud je vedle argumentu array přítomen argument return_var, návratová hodnota provedeného příkazu se zapíše do této proměnné.

Pozn.: Pokud chcete používat v této funkci data z uživatelského vstupu, měli byste používat EscapeShellCmd, abyste měli jistotu, že uživatelé nevmanipulují systém do provádění libovolných příkazů.

Pozn.: Pokud touto funkcí nastartujete nějaký program a chcete ho nechat běžet v pozadí, musíte se zajistit přesměrování výstupu z tohoto programu do souboru nebo jineho výstupního streamu, jinak se PHP zasekne až do ukončení běhu tohoto programu.

Pozri aj


system, PassThru, popen, EscapeShellCmd, prováděcí operátory v PHPvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294