Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157
PHP - fprintf

fprintf

 

PHP -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s reťazcami PHP -> fprintf

Syntax


int fprintf ( resource handle, string format [, mixed args [, mixed ...] ] )

Popis


Príkaz jazyka PHP
fprintf -- Write a formatted string to a stream

Write a string produced according to format to the stream resource specified by handle. format is described in the documentation for sprintf.

Returns the length of the outputted string.

Príklad


//zero-padded integers:
<?php
if (!($fp = fopen('date.txt', 'w')))
   return;

fprintf($fp, "%04d-%02d-%02d", $year, $month, $day);
// will write the formatted ISO date to date.txt
?>

//formatting currency:
<?php
if (!($fp = fopen('currency.txt', 'w')))
   return;

$money1 = 68.75;
$money2 = 54.35;
$money = $money1 + $money2;
// echo $money will output "123.1";
$len = fprintf($fp, '%01.2f', $money);
// will write "123.10" to currency.txt

echo "wrote $len bytes to currency.txt";
// use the return value of fprintf to determine how many bytes we wrote
?>


Pozri aj


printf, sprintf, sscanf, fscanf, vsprintf, a number_formatvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294