$GLOBALS

 

PHP -> Preddefinované premenné PHP -> $GLOBALS


Poznámka: $GLOBALS je dostupná od PHP 3.0.0.

Asociatívne pole obsahujúce relačné odkazy na všetky premenné, ktoré sú aktuálne definované v globálnej oblasti skriptu. Názvy premenných sú kľúče poľa.

Toto je 'superglobálna', alebo automaticky globálna, premenná. To jednoducho znamená, že je dostupná vo všetkých oblastiach po celom skripte. Nemusíte použiť globálu $GLOBALS;, aby ste ju sprístupnili vo funkciách a metodach.

Pozri aj


Preddefinované premenné PHPvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294