HTML - link

 

Syntax


<LINK name="meno" href="url" type="MIME specifikace (např. 'text/css')" media=[all|screen|print|a_iné] title="text" rel="typ" rev="typ">


Popis


Príkaz jazyka HTML.
nepárová značka specifikující vazbu na jiný dokument; prvek se typicky využívá např. pro vyjádření autorství, stránkový obsah, rejstřík, glosář, starší nebo novější verze dokumentu, hierarchii dokumentu, sdružené zdroje jako např. styly a podobně; záhlaví může obsahovat několik prvků <LINK>
 • name od HTML 2,0 sa tento atribút nepoužíva
 • methods od HTML 3,2 sa tento atribút nepoužíva
 • urn od HTML 3,2 sa tento atribút nepoužíva
 • target podporované až od HTML 4,01
 • href URL cíle odkazu
 • type MIME typ souboru (nepovinné)
 • media omezení na typ výstupu
 • title stručný popisek informace, na kterou značka odkazuje; čistě informativní položka
 • rel určuje význam cílového dokumentu a jeho vztah k dokumentu stávajícímu
 • rev opak atributu rel; určuje vztah aktuálního dokumentu k odkazovanému


typ je jeden z následujících definovaných názvů pro rev a rel (seznam názvů není definitivní):
 • Parent rodič
 • Made autor (odkaz na domovskou stránku nebo mailto)
 • Home domovská stránka
 • ToC obsah (Table of Contens)
 • Index rejstřík
 • StyleSheet styl dokumentu
 • Glossary glosář (slovík pojmů)
 • Copyright copyright
 • Up nadřazený dokument (v hierarchii)
 • Next následující dokument (v hierarchii)
 • Previous předchozí dokument (v hierarchii)
 • Help stránka s nápovědou
 • Bookmark ústřední dokument hierarchie


Iné odkazy


Pokiaľ nehľadáte HTML značku <LINK> ale atribút link, tak ho pozrite pri značke bodyvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294