innerHTML

 

Syntax


objekt.innerHTML

Popis


Príkaz jazyka JavaScript
Vlastnost innerHTML vrací veškerý obsah (všechny potomky) daného elementu. Například:
window.alert(text.innerHTML)

Tento skript vrátí dialogové okno se skriptem této stránky. Činí tak prostřednictvím identifikátoru (id) - text. Je zajímavé, že obash upraví tak, aby jména tagů byla velkými písmeny, atributy malými, vlastnosti CSS velkými a hodnoty atributů byly bez uvozovek.


Vlastnost je možné použít i opačně. Máme-li prostor ve stránce označený identifikátorem (třeba pata), můžeme pomocí innerHTML vložit obsah pod tento identifikátor.
pata.innerHTML = "<p>obsah paty</p>"

Tento skript vrátí pouze text této stránky.

Príklad na zápis do innerHTML


<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function changeLink()
{
document.getElementById('myAnchor').innerHTML="kasman";
document.getElementById('myAnchor').href="http://www.kasman.sk";
document.getElementById('myAnchor').target="_blank";
}
</script>
</head>
<body>

<a id="myAnchor" href="http://www.microsoft.com">Microsoft</a>
<input type="button" onclick="changeLink()" value="Oprav odkaz">

</body>
</html>Pozri aj


innerTextvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294