HTMLElement style

 

JavaScript -> Objekty -> HTMLElement Object -> HTMLElement style

Popis


Pomocou vlastnosti style môžeme meniť CSS vlastnosti objektu.

Príklad


var elem = document.getElementById("elem");
elem.style.width = "500px";

Keď chceme naraz meniť viac hodnôt, môžeme použiť metódu setAttribute:
var elem = document.getElementById("elem");
elem.setAttribute("style","width: 500px; background-color: yellow;");


Niektoré vlastnosti v CSS a ich ekvivalenty v JavaScripte


Css Property
JavaScript Equivalent
background
background
background-color
backgroundColor
background-image
backgroundImage
border
border
clear
clear
color
color
display
display
float
cssFloat
Font-family
fontFamily
Font-size
fontSize
Font-weight
fontWeight
height
height
Left
left
list-style
listStyle
list-style-image
listStyleImage
margin
margin
Text-decoration
textDecoration
vertical-align
verticalAlign
Visibility
visibility
Width
width
z-index
zIndex
vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294