SQL - substr

 

SQL -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s reťazcami -> SQL - substr

Syntax


substr(char, position [, substring_length]);

Popis pre Oracle


Príkaz jazyka SQL
Funkcia vracia časť reťazca char, začínajúc znakom position s dĺžkou substring_length. SUBSTR počíta počez znakov podľa definovanej znakovej sady.
  • Ak je position 0, potom sa považuje za 1.
  • Ak je position kladná, potom sa počíta od začiatku reťazca char.
  • Ak je position záporná, potom sa počíta spätne od konca reťazca char.
  • Ak je vynechaný substring_length, potom SQL vráti všetky znaky až do konca char.
  • Ak substring_length je menší ako 1, potom SQL vráti null.

char can be any of the datatypes CHAR, VARCHAR2, NCHAR, NVARCHAR2, CLOB, or NCLOB. Both position and substring_length must be of datatype NUMBER, or any datatype that can be implicitly converted to NUMBER, and must resolve to an integer. The return value is the same datatype as char. Floating-point numbers passed as arguments to SUBSTR are automatically converted to integers.

Príklad


The following example returns several specified substrings of "ABCDEFG":
SELECT SUBSTR('ABCDEFG',3,4) "Substring" FROM dual;
    -> CDEF

SELECT SUBSTR('ABCDEFG',-5,4) "Substring" FROM DUAL;
    -> CDEF


Assume a double-byte database character set:
SELECT SUBSTRB('ABCDEFG',5,4.2) "Substring with bytes" FROM DUAL;
    -> CD


Rozdiel medzi databázami


Na niektorých SQL funkcia substr je aliasom k funkcii substring.vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294