SQL pre prácu s dátumom a časom podľa databáz

 

SQL -> Funkcie -> funkcie pre prácu s dátumom a časom

Prepnúť na rozdelenie podľa funkcií

Funkcia
DB2
SQLite
MySQL
PostgreSQL
Firebird
OpenLink Virtuoso
Oracle
MSSQL
Zvýšenie dátumu
date + arg
N/A
DATE_ADD
arg1 + arg2
arg1 + arg2
DATEADD
arg1 + arg2
DATEADD
Zníženie dátumu
date - arg
N/A
DATE_SUB
arg1 - arg2
arg1 - arg2
DATEDIFF
arg1 - arg2
DATEDIFF
Rozdiel dátumov
date1 - date2
N/A
DATEDIFF
AGE
arg1 - arg2
DATEDIFF
arg1 - arg2
DATEDIFF
Posledný deň mesiaca
date + 1 MONTH - DAY(date) DAYS
N/A
LAST_DAY
N/A
LASTDAYMONTH[1]
N/A
LAST_DAY
N/A
Time zone konvertcia

N/A
CONVERT_TZ
TIMEZONE
N/A
TIMEZONE
NEW_TIME
N/A
Prví nasledující deň v týždni

N/A

N/A
N/A
N/A
NEXT_DAY
N/A
Konvertcia dátumu na text
TO_CHAR(value, format),
VARCHAR_FORMAT (value, format)
STRFTIME(format, value)
DATE_FORMAT(value, format)
TO_CHAR(value, format)
CAST(value, datetype),
DATETOSTR
CAST
TO_CHAR
DATENAME
Konvertcia dátumu na číslo
INT(date)
N/A

DATE_PART
EXTRACT
CAST
to_number(to_char())
DATEPART
Konvertcia textu na dátum
DATE(value), TIMESTAMP(value)
N/A

TO_DATE
CAST
STRINGDATE
TO_DATE
CAST
Aktuálny dátum
CURRENT_DATE
CURRENT_DATE
CURDATE, CURRENT_DATE
CURRENT_DATE
CURRENT_DATE
CURDATE
SYSDATE
N/A
Aktuálny čas
CURRENT_TIME
CURRENT_TIME
CURTIME, CURRENT_TIME
CURRENT_TIME
CURRENT_TIME
CURTIME
N/A
N/A
Aktuálny dátum a čas
current_timestamp
current_timestamp
NOW, current_timestamp
NOW, current_timestamp
current_timestamp, NOW
NOW
SYSTIMESTAMP
GETDATE
vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294