FORMAT

 

SQL -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s reťazcami -> FORMAT

Syntax


FORMAT(X,D)

Popis


Príkaz jazyka SQL
Formats the number X to a format like '#,###,###.##', rounded to D decimal places, and returns the result as a string. If D is 0, the result has no decimal point or fractional part.

Príklad


SELECT FORMAT(12332.123456, 4);
        -> '12,332.1235'
SELECT FORMAT(12332.1, 4);
        -> '12,332.1000'
SELECT FORMAT(12332.2, 0);
        -> '12,332'vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294