imagecreate

 

PHP -> Funkcie -> Grafické funkcie -> imagecreate

Syntax


resource imagecreate ( int x_size, int y_size )

Popis


Príkaz jazyka PHP
Create a new palette based image

imagecreate returns an image identifier representing a blank image of size x_size by y_size.

We recommend the use of imagecreatetruecolor.

Príklad


<?php
/*Creating a new GD image stream and outputting an image.*/

header("Content-type: image/png");
$im = @imagecreate(100, 50)
   or die("Cannot Initialize new GD image stream");
$background_color = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91);
imagestring($im, 1, 5, 5,  "A Simple Text String", $text_color);
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>


Pozri aj


imagedestroyimagecreatetruecolorvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294