Je súbor animovaný gif

ďalšie názvy článku: Je súbor animovaný gif?  

PHP -> Ukážkové kódy v PHP -> Je súbor animovaný gif

Funkcia v PHP, ktorá si overí, či sa v súbore nachádza animovaný gif alebo nie.

<?php

function is_ani($filename)
  {
  $filecontents=file_get_contents($filename);

  $str_loc=0;
  $count=0;
  while ($count < 2) // There is no point in continuing after we find a 2nd frame
    {
    $where1=strpos($filecontents,"\x00\x21\xF9\x04",$str_loc);
    if ($where1 === FALSE)
      {
      break;
      }
    else
      {
      $str_loc=$where1+1;
      $where2=strpos($filecontents,"\x00\x2C",$str_loc);
      if ($where2 === FALSE)
        {
        break;
        }
      else
        {
        if ($where1+8 == $where2)
          {
          $count++;
          }
        $str_loc=$where2+1;
        }
      }
    }

  if ($count > 1)
    {
    return(true);
    }
  else
    {
    return(false);
    }
  }

exec("ls *gif" ,$allfiles);
foreach ($allfiles as $thisfile)
  {
  if (is_ani($thisfile))
    {
    echo "$thisfile is animated<BR>\n";
    }
  else
    {
    echo "$thisfile is NOT animated<BR>\n";
    }
  }
?>vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294