Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157
SQL - NEXT_DAY

NEXT_DAY

 

SQL -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s dátumom a časom -> funkcia NEXT_DAY

Syntax


NEXT_DAY(d, x)

Popis


Príkaz jazyka SQL
Funkcia vráti dátum, na ktorý po zadanom dátum pripadne deň v premennej x.

  • d - premenná typu DATE
  • x - znakový reťazec v úvodzovkách označujúci deň v týždni - v angličtine to bude (MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY a SUNDAY) - v slovenčine (PONDELOK, UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK, PIATOK, SOBOTA a NEDEĽA)


Príklad


nasledujúci kód vráti dátum, na ktorý pripadá prvý pondelok 3. mesiaca 2020
SELECT NEXT_DAY(TO_DATE('03.2020', 'MM.YYYY')-1, 'PONDELOK') FROM dual;


Pozri aj


LAST_DAY, SYSDATEvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294