Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157
PHP - parse_str

parse_str

 

PHP -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s reťazcami PHP -> parse_str

Syntax


void parse_str(string str);

Popis


Príkaz jazyka PHP rozparsuje řetězec do proměnných

Rozparsuje řetězec jako kdyby to byl query-string předaný v URL a definuje příslušné proměnné v současném rozsahu platnosti. Pokud je předán druhý argument arr, proměnné se místo toho uloží do této proměnné jako pole.

Poznámka: Volitelný druhý parametr je k dispozici od PHP 4.0.3.

Poznámka: Pro získání aktuálního QUERY_STRING, možná budete muset použít proměnnou $_SERVER['QUERY_STRING'].

Príklad


$str = "first=value&second[]=this+works&second[]=another";
parse_str($str);
echo $first; /* prints "value" */
echo $second[0]; /* prints "this works" */
echo $second[1]; /* prints "another" */


Pozri aj


parse_url, pathinfo, set_magic_quotes_runtimeurldecodevytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294