pclose

 

PHP -> Funkcie -> Súborové funkcie PHP -> funkcia pclose

Syntax


int pclose(int fp);

Popis


Príkaz jazyka PHP
pclose - close process file pointer

Closes a file pointer to a pipe opened by popen.
The file pointer must be valid, and must have been returned by a successful call to popen.
Returns the termination status of the process that was run.

Pozri aj


popenvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294