Po otvorení okna automaticky začať sťahovať súbor

 

PHP -> Ukážkové kódy v PHP -> Po otvorení okna automaticky začať sťahovať súbor

<?
$file="nas_subor.txt"; //do premennej file priradime nazov suboru
chdir("../download"); //prejdeme do adresara, kde sa subor nachadza

header("Content-Description: File Transfer");
header("Content-Type: application/force-download");
header("Content-Disposition: attachment; filename=\"$file\"");

readfile ($file); //zacneme stahovat subor
?>vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294