Prekódovanie textu v neznámom formáte na UTF8

 

PHP -> Ukážkové kódy v PHP -> Prekódovanie textu v neznámom formáte na UTF8

// Funkcia detekuje kódovanie a vracia text v univerzálnom UTF-8.
function autoUTF($s)
{
    // detect UTF-8
    if (preg_match('#[\x80-\x{1FF}\x{2000}-\x{3FFF}]#u', $s))
        return $s;

    // detect WINDOWS-1250
    if (preg_match('#[\x7F-\x9F\xBC]#', $s))
        return iconv('WINDOWS-1250', 'UTF-8', $s);

    // assume ISO-8859-2
    return iconv('ISO-8859-2', 'UTF-8', $s);
}vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294