TRUNC(date)

SQL -> Funkcie -> funkcie pre prácu s dátumom a časom -> TRUNC(date)

Syntax

TRUNC(date [,DATE_FORMAT ])

Popis

Príkaz jazyka SQL
Funkcia vracia dátum date orezaný podľa formátu určenom v DATE_FORMAT. DATE_FORMAT nie je povinný; ak nie je uvedený, oreže funkcia dátum na najbližší deň.

Príklad

SELECT TRUNC(SYSDATE, 'YEAR') FROM DUAL;
  -> 01-JAN-21


Pozri aj

ROUND

[poznámka]Podporované v ORACLE[/poznámka]