SQL príkazy pre určenie výberu

SQL -> Funkcie -> SQL príkazy pre určenie výberu

all

between
podmieňuje výber pre také x, ktoré sa nachádza v určenom intervale
distinct

exists
vrátí logickou hodnotu TRUE, pokud následující poddotaz obsahuje nějaké řádky
having
určuje omezení výběru jednotlivých skupin vytvořených pomocí klauzule GROUP BY
in

join

like
operátor sa používa pre vyhľadanie hodnôt, ktoré odpovedajú zadanému vzoru
limit

logické operátory
používajú sa na kombinovanie viacerých podmienok výberu
some

where
časť SQL príkazu, za ktorou sa nachádzajú podmienky pre definíciu množiny riadkov