Funkcie SQL - preklepy

Toto nie sú funkcie SQL, sú to funkcie napísané s preklepmi.

[odrážky]
in_str
concact
contact
group_contact
[/odrážky]