Programy na programovanie v PHP

Programov je určite veľa, no ja popíšem len tie, ktoré mám sám odskúšané, používam ich a sú zadarmo.

Písanie kódu v PHP

PSPad (http://www.pspad.com/sk/download.php ) je rýchly program, ktorý označuje farebne syntax a po stlačení CTRL+Medzerník ponúka zoznam funkcií. Z množstva jeho funkcií stoja za zmienenie


NetBeans (http://netbeans.org/downloads/ ) je skvelý program, ktorý kontroluje syntax kódu, pri písaní ponúka použité premenné, funkcie a samozrejme funkcie PHP, či JavaScriptu. Je o niečo pomalší aj preto, že je písaný v Jave a aj preto, že musí najprv namapovať celý projekt, aby vedel kontrolovať syntax kódu. Rozhodne tento program odporúčam na stredné a väčšie projekty.
Aby sa správne otvárali všetky súbory v UTF8, doplňte do súboru etc
etbeans.conf, do parametra netbeans_default_options tento parameter:
-J-Dfile.encoding=UTF-8

FTP

Ku PHP súborom väčšinou pristupujeme cez FTP. Môžeme programovať buď na svojom počítači a následne súbory kopírovať cez FTP na server, alebo súbory priamo upravovať cez FTP na serveri.

Total Commander (http://www.ghisler.com/download.htm ) je určite každému známy program, ktorý sa vie pripojiť ku serveru cez FTP protokol a následne môžete jednoducho manipulovať zo súbormi.

FTP drive (http://www.killprog.com/fdrve.html ) je program, ktorý namapuje Váš disk ku FTP serveru. Môžete si napr. vytvoriť disk Z, ktorý sa bude tváriť ako Váš disk, no v skutočnosti budete manipulovať zo súbormy priamo cez FTP server. PSPad žiaľ nevie takéto súbory upravovať - NetBeans to vie. Po nastavení FTP pripojenia musí ešte kliknúť na Edit servers list manualy a zadať znovu pripájacie údaje pre localhost.

WIN-SSHFS (https://code.google.com/p/win-sshfs/downloads/detail?name=win-sshfs-0.0.1.5-setup.exe&can=2&q= ) to isté ako FTP drive, ale podporuje aj SFTP.

MySQL

HeidiSQL (http://www.heidisql.com/download.php ) program na správu MySQL, Microsoft SQL Server

Navicat Lite (http://downloads.zoznam.sk/program/navicat-lite-55 ) program na správu MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite a SQL server databáz.

Barvy

Program zistí farby vybraného pixlu na obrazovke a skopíruje ho do schránky. http://www.kasman.sk/kom/Barvy.exe