ceil

SQL -> Funkcie -> matematické funkcie -> funkcia ceil
PHP -> Funkcie -> matematické funkcie -> funkcia ceil
JavaScript -> Objekty -> Math -> metóda ceil

Syntax

float ceil ( float value)

Popis

Funkcia SQL, PHPJavaScript zaokrúhli desatinného číslo smerom hore.

Vrátí první větší celé číslo získané případným zaokrouhlením parametru value nahoru. Návratová hodnota funkce ceil() je typu float, protože typ float umožňuje uložit větší hodnoty než typ integer.

Poznámka: v niektorých databázach sa miesto ceil používa funkcia ceiling prípadne fungujú obe funkcie a ceiling je len alias k funkcii ceil.

Príklad pre PHP

<?php
echo ceil(4.3);    // 5
echo ceil(9.999)// 10
?>


Pozri aj

floor, round