print

PHP -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s reťazcami PHP -> print

Syntax

print(string arg);

Popis

Príkaz jazyka PHP vytlačí reťazec arg.

Pozri aj

echo, printf, flush