SQL - select

Select je začiatok SQL príkazu slúžiaceho na výber údajov z tabužky, viacerých tabuliek alebo pohžadu.

[odrážky]
podrobnosti
[/odrážky]