Delphi.JPG

Delphi

Delphi - diskusné fórum o Delphi

Tu nájdete množstvo užitočných funkcií a procedúr a môžete tu rozoberať svoje problémy v Delphi s inými programátormi.
[odrážky]
forum.kasman.sk 
[/odrážky]

Konferencia Delphi-l

Konferencia delphi-l je venována problematike programovania v nástroji Delphi firmy Borland a súvisiacimi problémami (C++ Builder, programovánie vo Win16, Win32 a WinNT obecne, Kylix a problémy s tým spojené, databázové technológie apod.).
Administrátorom konferencie je Petr Zahradník. Jej zverejnenie na tejto stránke je s jeho súhlasom.
[odrážky]
Zobraziť príspevky konferencie 
Podpora konferenice 
Prispievatelia do konferencie 
[/odrážky]