Preddefinované premenné PHP

PHP -> Preddefinované premenné PHP

[odrážky]
$_SERVER
$_ENV
$_COOKIE
$_GET
$_POST
$_FILES
$_REQUEST
$_SESSION
$GLOBALS
$php_errormsg
[/odrážky]