PHP2.JPG

Zoznam PHP funkcií v kategóriach

[odrážky]
Funkcie pre prácu s reazcami PHP
Adresárové funkcie PHP
Array funkcie PHP
Dátum a čas funkcie PHP
Grafické funkcie PHP
HTTP funkcie PHP
Kompresné funkcie PHP
Matematické funkcie PHP
MySQL funkcie PHP
OCI funkcie PHP
PHP nastavenia a informácie PHP
PostgreSQL funkcie PHP
Poštové funkcie PHP
Premenná funkcie PHP
Regulárne výrazy funkcie PHP
Rôzne funkcie PHP
Sieové funkcie PHP
Spúšacie funkcie PHP
String funkcie PHP
Súborové funkcie PHP
URL funkcie PHP
[/odrážky]

preklepy