add_months

SQL -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s dátumom a časom -> add_months

Syntax

ADD_MONTHS(d, n)

Popis

Funkcia jazyka SQL vracia dátum d plus n mesiacov.

Príklad


Ak je dnes 23.01.2007, tak funkcia vráti hodnotu 23.12.2006
SELECT to_char(add_months(sysdate, -1), 'DD.MM.YYYY') FROM dual;


Pozri aj

last_day

Rozdiely medzi databázami

Na niektorých databázach sa miesto tejto funkcie používa funkcia DATEADD alebo DATE_SUB