Ukážkové kódy v PHP

PHP -> Ukážkové kódy v PHP


Odstránenie diakritiky pomocou iconv
kód
Vytvorenie formulára podľa databázy
kód
Spracovanie formulára podľa databázy
kód
Prekódovanie textu v neznámom formáte na UTF8
kód
Formulár s overením e-mailovej adresy
kód
Uploader súborov
kód
Vypíš obsah adresára
kód
Overenie či bol e-mail zadaný správne
kód
Rozdiel dvoch dátumov v PHP
kód
Návštevná kniha pomocou databázy
kód 
Odoslanie e-mailu v HTML formáte
kód
Po otvorení okna automaticky začať sťahovať súbor
kód
Upload a download súborov
kód 
Je súbor animovaný gif?
kód
Diskusia k článku
kód , teória ,
prax 
Vytvorenie pdf súboru
kód 
Zaujímavé funkcie k článkom v PHP
kód 
Zobraziť náhľad k obrázku
kód
Prihlasovanie sa na stránku pomocou databázy
kód 
Upload súboru s progressmetrom
kód , ukážka [odrážky]
Ukážkové kódy v HTML
Ukážkové kódy v JavaScripte
Ukážkové kódy v CSS
[/odrážky]