SQL2.JPG

Zoznam SQL funkcií v kategóriach

Prepnú na abecedný zoznam všetkých funkcií

[odrážky]
SQL matematické funkcie
SQL funkcie pre prácu s reazcami
SQL pre prácu s dátumom a časom
SQL funkcie na výpočet súhrnných hodnôt
SQL príkazy pre určenie výberu
[/odrážky]

preklepy