SQL funkcie na výpočet súhrnných hodnôt

SQL -> Funkcie -> funkcie na výpočet súhrnných hodnôt

Prepnúť na rozdelenie podľa databáz

avg
aritmetický priemer
count
počet záznamov
max
maximum
min
minimum
STDDEV, StDev, StDevP
štandardná odchýlka
sum
súčet
var
variancia