Umiestnenie programu JavaScriptu do tela HTML dokumentu

JavaScriptový program je obvykle umístěn do těla stránky mezi značky <SCRIPT> a </SCRIPT> nebo jako posloupnost příkazů JavaScriptu v těle ovladače události. Program JavaScriptu by měl být označen pomocí atributu LANGUAGE značky <SCRIPT>:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  program v JavaScriptu
</SCRIPT>

a v těle ovladače události slovem javascript:
onClick="javascript: seznam_příkazů_JavaScriptu"

Prohlížeče Netscape Navigator a Internet Explorer však podporují jako implicitní skriptovací jazyk právě JavaScript a proto jsou atribut LANGUAGE i slovo javascript v těle ovladače pro JavaScript nepovinné.