Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157
printf

printf

 

PHP -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s reťazcami PHP -> printf

Syntax


int printf(string formát, mixed výraz1, mixed výraz2...);

Popis


Funkcia jazyka PHP vytlačí sformátovaný reťazec.
Vytlačí výraz1výrazN sformátované podľa formátu.
Formátovaný reťazec môže obsahovať ľubovoľný znak a ten sa tane súčasťou sformátovaného výstupu. Výnimku tvorí znak '%', ktorý slúži práve k určeniu spôsobu formátovania jednotlivých výrazov. Pre každý výraz musí formát obsahovať jeden znak '%' nasledovaný špecifikáciou zobrazenia.
Najjednoduchší tvar určenia formátu je reťazec v tvare "%typ". Typ je písmeno, ktoré určuje, akého typu je odpovedajúci argument a ako má byť zobrazený.

Prehľad všetkých typov

Znak
Popis
%
vytlačí obyčajný znak '%'
b
parameter je typu integer a bude zobrazený v dvojkovej sústave
c
parameter je typu integer a bude zobrazený ako písmeno s odpovedajúcim ASCII-kódom
d
parameter je typu integer a bude zobrazený ako celé číslo v desiatkovvej sústave
f
parameter je typu double a bude aj tak zobrazený
o
parameter je typu integer a bude zobrazený v osmičkovej sústave
s
parameter je typu string a bude zobrazený ako textový reťazec
x
parameter je typu integer a bude zobrazený v šestnástkovej sústave
X
parameter je typu integer a bude zobrazený v šestnástkovej sústave (šestnástkové číslice budú zobrazené ako veľké písmena)Príklady


Ukážka
Výsledok
Printf("%10f\n", Pi());
                3.141593
Printf("%-10f\n", Pi());
3.141593
Printf("'$10f%\n", Pi());
$$$$$$$$$3.141593
Printf("%010f\n", Pi());
0000000003.141593
Printf("%10.2f\n", Pi());
        3.14
Printf("%-10.20f\n", Pi());
3.141593265358979311600
Printf("%f\n", 65505);
65505.000000
Printf("%b\n", 65505);
1111111111100001
Printf("%d\n", 65505);
65505
Printf("%o\n", 65505);
177741
Printf("%x\n", 65505);
ffe1
Printf("%X\n", 65505);
FFE1
Printf("Znak s kódom 65: %c\n", 65);
Znak s kódom 65: A
Printf("0x%X=%d\n", 250975, 250975);
0x3D45F=250975
Printf("%'--20s\n", "Printf() je úžasné");
Printf() je úžasné----Pozri aj


print, sprintf, echovytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294