Skopírovať text do a zo schránky

 

JavaScript -> Ukážkové programy v JavaScripte -> Skopírovať text do a zo schránky

Táto operácia sa dá robiť aj cez príkazy window.cliboardData.getDatawindow.cliboardData.setData ale tieto príkazy fungujú len pre Internet Explorer.
Dolu popísané funkcie by mali operácie urobiť aj na iných prehliadačoch.

function to_clip(copytext)
//Použité z http://www.krikkit.net/howto_javascript_copy_clipboard.html
  {
  if (window.clipboardData)
    {
    window.clipboardData.setData("Text", copytext);
    }
  else if (window.netscape)
    {
    try
      {
      netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege('UniversalXPConnect');
      }
    catch (e)
      {
      alert(e);
      alert("V 'about:config' nastav 'signed.applets.codebase_principal_support' na 'true'");
      return false;
      }
    var clip = Components.classes['@mozilla.org/widget/clipboard;1'].createInstance( Components.interfaces.nsIClipboard);
    if (!clip) return;
    var trans = Components.classes['@mozilla.org/widget/transferable;1'].createInstance( Components.interfaces.nsITransferable);
    if (!trans) return;
    trans.addDataFlavor('text/unicode');
    var str = new Object();
    var len = new Object();
    var str = Components.classes["@mozilla.org/supports-string;1"].createInstance( Components.interfaces.nsISupportsString);
    str.data=copytext;
    trans.setTransferData("text/unicode",str,copytext.length*2);
    var clipid=Components.interfaces.nsIClipboard;
    if (!clip) return false;
    clip.setData(trans,null,clipid.kGlobalClipboard);
    }
  return true;
  }

function from_clip()
  {
  //Použité z http://www.xulplanet.com/tutorials/xultu/clipboard.html
  var pastetext;
  if (window.clipboardData)
    {
    pastetext = window.clipboardData.getData("Text")
    }
  else if (window.netscape)
    {
    try
      {
      netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege('UniversalXPConnect');
      }
    catch (e)
      {
      alert(e);
      alert("V 'about:config' nastav 'signed.applets.codebase_principal_support' na 'true'");
      return false;
      }
    var clip = Components.classes["@mozilla.org/widget/clipboard;1"].getService( Components.interfaces.nsIClipboard);
    if (!clip) return false;
    var trans = Components.classes["@mozilla.org/widget/transferable;1"].createInstance( Components.interfaces.nsITransferable);
    if (!trans) return false;
    trans.addDataFlavor("text/unicode");

    clip.getData(trans,clip.kGlobalClipboard);

    var str = new Object();
    var strLength = new Object();

    trans.getTransferData("text/unicode",str,strLength);

    if (str) str = str.value.QueryInterface(Components.interfaces.nsISupportsString);
    if (str) pastetext = str.data.substring(0,strLength.value / 2);
    }
  return pastetext;
  }vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Detské oblečenie
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294