stdev2.gif

STDDEV

 

SQL -> Funkcie -> SQL funkcie na výpočet súhrnných hodnôt -> STDDEV

Syntax


STDDEV ( [DISCINT | ALL] expn)

Popis


Príkaz jazyka SQL
Funkcia STDDEV vracia štandardnú odchýlku výrazu expn pre skupinu záznamov. Funkcia počíta štandardnú odchýlku ako odmocninu z variancie.

  • DISCINT - nepovinný parameter; ak je parameter uvedený, funkcia pracuje len s jedinečnými (neopakujúcimi sa) hodnotami
  • ALL - nepovinný parameter; ak je parameter uvedený, funkcia pracuje so všetkými hodnotami (vrátane duplicitných)
  • expn - stĺpec tabuľky alebo matematický výraz obsahujúci stĺpce


Príklad


SELECT STDDEV(DENNY_PREDAJ) FROM PREDAJ;


Rozdiel medzi databázami


Na niektorých databázach sa môže miesto tejto funkcie používať funkcia StDevvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294