Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157
PHP - strripos

strripos

 

]Podporované v PHP 5 

PHP -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s reťazcami PHP -> strripos

Syntax


int strripos ( string $haystack , string $needle [, int $offset ] )

Popis


Príkaz jazyka PHP
Find position of last occurrence of a case-insensitive string in a string. Unlike strrpos, strripos() is case-insensitive.

Parametre


needle - Note that the needle may be a string of one or more characters.
offset - The offset parameter may be specified to begin searching an arbitrary number of characters into the string. Negative offset values will start the search at offset characters from the start of the string.

Návratové hodnoty


Returns the numerical position of the last occurence of needle. Also note that string positions start at 0, and not 1.
Varovanie
Táto funkcia môže vrátiť Boolean FALSE, ale môže tiež vrátiť ne-Booleanovskú hodnotu, ktorá sa vyhodnotí ako FALSE, ako je 0 alebo "". Prosím, prečítajte si sekciu o Booleanoch pre viac informácií. Používajte operátor === pre testovanie vrátenej hodnoty tejto funkcie.

If needle is not found, FALSE is returned.

Príklad


<?php
$haystack = 'ababcd';
$needle   = 'aB';

$pos      = strripos($haystack, $needle);

if ($pos === false) {
    echo "Sorry, we did not find ($needle) in ($haystack)";
} else {
    echo "Congratulations!\n";
    echo "We found the last ($needle) in ($haystack) at position ($pos)";
}

/*The above example will output:

   Congratulations!
   We found the last (aB) in (ababcd) at position (2)
*/

?>


Pozri aj


strpos, stripos, strrchr, substr, stristr, strstr

]vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294