substr_replace

 

]Podporované v PHP 4, PHP 5 

PHP -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s reťazcami PHP -> substr_replace

Syntax


mixed substr_replace ( mixed $string, string $replacement, int $start [, int $length] )

Popis


Príkaz jazyka PHP
substr_replace() nahrazuje část řetězce string ohraničenou argumenty start a (volitelně) length řetězcem v argumentu replacement. Vrací výsledek.

Pokud je start pozitivní, náhrada začne na start-tém znaku argumentu string.

Pokud je start negativní, náhrada začne na start-tém znaku od konce argumentu string.

Pokud je přítomen length, a je pozitivní, představuje délku části argumentu string, která bude nahražena. Pokud je negativní, představuje počet znaků od konce string, kde má nahrazování skončit. Pokud přítomen není, bere se standardně strlen( string ); tj. nahrazování končí na konci argumentu string.

Príklad


<?php
$var = 'ABCDEFGH:/MNRPQR/';
echo "Originál: $var<hr>\n";

/* Tyto dva příklady nahradí celý obsah proměnné $var řetězcem 'bob'. */
echo substr_replace ($var, 'bob', 0) . "<br>\n";
echo substr_replace ($var, 'bob', 0, strlen ($var)) . "<br>\n";

/* Toto vloží 'bob' na začátek $var. */
echo substr_replace ($var, 'bob', 0, 0) . "<br>\n";

/* Tyto dva příklady nahradí 'MNRPQR' ve $var řetězcem 'bob'. */
echo substr_replace ($var, 'bob', 10, -1) . "<br>\n";
echo substr_replace ($var, 'bob', -7, -1) . "<br>\n";

/* Toto z $var odstraní 'MNRPQR'. */
echo substr_replace ($var, '', 10, -1) . "<br>\n";
?>


Pozri aj


str_replace, substr

]vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294