tab

 

Syntax


<TAB id="definice_jména_zarážky" to="odkaz_na_jméno zarážky" align=[left | right | center | decimal] dp=[default | "." | ","]>


Popis


Príkaz jazyka HTML
nepárová značka definující umístění tabulační zarážky v textu; zarážka se nastaví definicí jména zarážky v požadovaném místě výskytu; pro vlastní tabulaci se používá odkaz na jméno existující zarážky
 • id definuje tabulační zarážku
 • to definuje odkaz (tabulaci) na existující tabulační zarážku
 • align definuje způsob zarovnání k tabulační zarážce
  • left zarovnání k levému okraji zarážky
  • right zarovnání k pravému okraji zarážky
  • center vystředění na zarážku
  • decimal zarovnání desetinné čárky na zarážku
 • dp typ desetinné čárkyvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294