Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157
SQL - TO_DATE

TO_DATE

 

Syntax


TO_DATE(dátum_v_reťazci, formát [,nlsparam])

Popis


Príkaz jazyka SQL
Funkcia TO_DATE prekonvertuje textové reťazcové typy na typ DATE.
Parameter nlsparam špcifikuje národný formát pre zápis dátumu a času. Formátovací reťazec formát sa môže skladať z rôznych dielčich symbolov (intervalov), ktoré si môžete pozrieť v tejto tabuľke.

Príklad


SELECT TO_DATE('27.11.2020 08:12:22', 'dd.mm.YYYY, HH24:MI:SS') FROM dual;


Pozri aj


DATE_FORMAT, TO_CHAR(date)vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294