ul

 

Syntax


<UL type=[disk | circle | square] dingbat="znak_odrážky" src="url_grafiky" plain compact wrap=[vert | horiz] align=[center | left | right | justify] clear=[left | right | all]> ...položky seznamu... </UL>


Popis


Príkaz jazyka HTML
párová značka vymezující neuspořádaný seznam; prvek <UL> musí obsahovat alespoň jeden prvek <LH> nebo <LI>
 • type vzhled grafických symbolů zahajujících položky seznamu
  • disk plné tečky (implicitní)
  • circle prázdná kolečka
  • square čtverečky
 • dingbat znak použitý jako symbol zahajující položky seznamu
 • src URL grafiky, která bude použita jako symbol zahajující položky seznamu
 • plain bez úvodních symbolů před položkami seznamu
 • compact požadavek na úsporné provedení seznamu (záleží na prohlížeči)
 • wrap požadavek na vícesloupcové provedení seznamu (předpoklad, že položky jsou krátké)
  • vert uspořádání položek po sloupcích
  • horiz uspořádání položek po řádcích
 • align způsob horizontálního zarovnání seznamu
  • left zarovnání k levému okraji
  • right zarovnání k pravému okraji
  • center vycentrování doprostřed
  • justify zarovnání do bloku (víceřádkové položky)
 • clear způsob obtékání seznamu
  • left jen pro seznamy umístěné vlevo
  • right jen pro seznamy umístěné vpravo
  • all další text pokračuje až pod všemi položkami seznamu


Pozri aj


olvytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294