Vytvorenie formulára podľa databázy

 

PHP -> Ukážkové kódy v PHP -> Vytvorenie formulára podľa databázy

function inputy($sql, $podmienka, $popisky)
{
$prikaz=$sql." limit 0,1";
$result = mysql_query($prikaz);

// Put them in array
for($i = 0; $nadpisy[$i] = mysql_fetch_assoc($result); $i++) ;

// Delete last empty one
array_pop($nadpisy);

$nadpisy=array_keys ($nadpisy[0]);

for ($i = 0; $i < count($nadpisy); $i++)
  {
  $value="";
  if ($podmienka!="")
    {
    $result = mysql_query("$sql $podmienka");
    while ($row = mysql_fetch_array($result))
      {
      $value=$row[$nadpisy[$i] ];
      }                                                                             
    }
  echo "<tr><td>". ucfirst($popisky[$i]) ."</td><td><input class='formfield' type='text' name='".$nadpisy[$i]."' value='$value' size='40'></td></tr>";
  }
}


Ukážka použitia


  echo '<form method="post" action="uziv_edit_post.php">';
  echo "<table>";
  echo "<tr><th>Položka<th>Hodnota";

  $prikaz="select nazov, ulica, psc, mesto, `ico`, `dic`, `icdph`, `regnasude`, `ucet_c`, `ucet_iban`, `ucet_swift`, `ucet_banka`, `dni_spl` from users";
  $popisky=array("názov", "ulica", "PSČ", "mesto", "IČO", "DIČ", "IČ DPH", "Regist. na súde", "Číslo účtu", "Účet IBAN", "SWIFT účet", "Názov banky", "Dni splatnosti");
  if ($id=="")
    {$podmienka="";}
  else
    {$podmienka=" where id=$id";
    echo "<input type='hidden' name='id' value='$id'>";
    }

  inputy ($prikaz, "$podmienka", $popisky);
 
  echo "<tr><td><td><input class='formbutton' type='submit' value='Uložiť'>";
 
  echo "</table>";
  echo "</form>";vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294